Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
+31 6 38210039

De vereniging

Wie zijn wij ?

Liemers-Niederrhein is een Vereniging met als doelstelling Duits-Nederlandse contacten te bevorderen en in stand te houden in het historische Liemers gebied tussen bewoners aan nederlandse zijde van de Liemers en aan Duitse zijde van het Niederrhein gebied. Dit duitse gebied omvat de plaatsen Kleef, Kalkar, Kranenburg, Bedburg-Hau, Emmerich en Rees en het tot die plaatsen behorende buitengebied. Omdat het verenigingsrecht in beide landen verschilt bestaat onze vereniging uit twee verenigingen die samenwerken. In beleid en uitvoering is het echter één vereniging. Ook de bestuursvergaderingen worden gezamenlijk gehouden waarbij de nederlandse bestuursleden nederlands spreken en de duitse bestuursleden duits.

 


Wat willen wij bereiken?

Het doel van onze vereniging is om wederzijds begrip en samenwerking tussen beide bevolkingsgroepen te bevorderen en te cultiveren, mede in het licht van europese samenwerking. Dit willen we niet bereiken door middel van grote en dure projecten maar door persoonlijke contacten van mensen aan beide zijden van de grens bij onze bijeenkomsten en excursies. Op deze wijze kunnen we de mensen en hun cultuur beter leren begrijpen, van elkaar leren en op vriendschappelijke wijze met elkaar omgaan.
Toen Liemers-Niederrhein in 1965 werd opgericht stond de eenheid van Europa nog in de kinderschoenen.

Na de verschrikkelijke gevolgen van de tweede wereldoorlog ontstond bij vele mensen enthousiastme voor europese eenwording. De generatie van toen had de oorlog meegemaakt en wilde verhinderen dat zoiets weer zou kunnen plaatsvinden.  Tegenwoordig is het europese denken met ons dagelijks leven verweven en lijkt het bijna vanzelfsprekend. Toch denken wij dat het van belang is dit te onderhouden door persoonlijke contacten. Liemers-Niederrhein wil hierin graag een, zij het bescheiden, bijdrage leveren.  We willen graag de mensen die in onze directe omgeving wonen de gelegenheid bieden elkaars cultuur beter te leren kennen en elkaar regelmatig te ontmoeten.


Welk programma bieden we u aan?

Wij bieden onze leden en ook introduces een gevarieerd jaarprogramma aan in de vorm van lezingen, concerten, tentoonstellingen, museumbezoek en excursies. De thema’s bevatten o.a. geschiedkundige aspecten, muziek, zang, cultuurverschillen, bouwkunde, architectuur, stedenbouw en landschaps – en waterbeheer. Bij alle bijeenkomsten is er altijd ruimte voor gezelligheid om in persoonlijke gesprekken elkaar beter te leren kennen.


Hoe gaan we om met taalverschillen?

Bij onze bijeenkomsten kan en mag een ieder zijn eigen moedertaal gebruiken.In ons jaarprogramma streven wij ernaar afwisselend in Nederland en Duitsland een programmaonderdeel te plannen. Lezingen worden waar mogelijk tweetalig gegeven. Het niet geheel beheersen van de taal van het buurland hoeft geen beletsel te zijn om lid te worden, onze leden zijn gaarne bereid daar waar nodig hulp te bieden.


Wie kunnen lid worden?

Het lidmaatschap van onze vereniging staat open voor allen die onze doelstellingen onderschrijven en interesse hebben in contacten met en mensen met verschillende cultuurachtergronden. Onze vereniging is politiek en religieus neutraal zodat een ieder zich erin thuis kan voelen. Bij het merendeel van de activiteiten kunnen ook niet-leden deelnemen.

De contributie bedraagt 20,00 € per persoon per jaar.


Met wie werken wij samen?

Sinds 2013 werken wij samen met het Bach Collegium Rhenanum (BCR) dat in 2012 door Hans Linnartz uit Kleef Kleve werd opgericht om onze leden classieke muziek aan te bieden. Onder zijn musicale leiding worden werken van Johann Sebastian Bach uitgevoerd met een wisselende bezetting van hoog gekwalificeerde beroeps- en amateur musici die met grote toewijding prachtige muziek ten gehore brengen.

De toegang tot de concerten is vrij met uitzondering van de grote concerten zoals o.m. het kerstconcert dat alleen met een betaalde toegangskaart bezocht kan worden. Bij de vrij toegangkelijke concerten wordt een vrijwillige donatie gevraagd.